X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Zmiana sumy ubezpieczenia

 

Zmiana sumy ubezpieczenia:

Zmiany sumy ubezpieczenia można dokonać najpóźniej 30 dni przed końcem umowy składając odpowiedni wniosek do ubezpieczyciela.

Zmiana sumy ubezpieczenia:

  1. wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej,
  2. poprzez podwyższenie o więcej niż 10 % powoduje wysłanie ubezpieczającego na dodatkowe badania lekarskie lub diagnostyczne, które zostaną przeprowadzone na koszt ubezpieczyciela,
  3. ma wpływ na terminy dotyczące wypłat świadczeń, które dla zmienionej kwoty będą liczone od daty zmiany sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Terminy dotyczą wyłączeń oraz wypłat świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (12 miesięcy) lub w następstwie choroby (36 miesięcy).

W przypadku kontynuacji polisy, suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian.

Wypłata świadczenia:

Wypłata świadczenia następuje zgodnie z warunkami określonymi w OWU. Zazwyczaj jest wypłacane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel zastrzega, że w sytuacji, gdyby zaistniały jakieś trudności w ustaleniu okoliczności zdarzenia w ciągu powyższego terminu, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od momentu wyjaśnienia sprawy. Bezsporną część kwoty powinien wypłacić w ciągu 30 dni.

Obowiązki ubezpieczyciela:

  1. O każdej decyzji dotyczącej wypłaty świadczenia bądź w sytuacji, gdy świadczenie nie przysługuje albo jest w innej kwocie niż suma gwarantowana, ubezpieczyciel informuje osobę występującą z roszczeniem w formie pisemnej.
  2. Ubezpieczyciel powinien na żądanie wyżej wymienionych osób udostępnić pełną dokumentację dotyczącą przebiegu postępowania wyjaśniającego zdarzenie lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego. Ponadto ma obowiązek pisemnego potwierdzenia udostępnionych dokumentów oraz sporządzenia ich kserokopii na własny koszt za potwierdzeniem z oryginałem.

Obowiązki ubezpieczającego:

  1. Ubezpieczający powinien na zasadach określonych w § 13 OWU dostarczyć ubezpieczycielowi kompletną dokumentację potwierdzającą zajście i okoliczności zdarzenia objętego ochroną. Brak kompletu dokumentów może być podstawą do odmowy wypłaty świadczenia.

Należny podatek od przysługującego świadczenia regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych obowiązujących na dzień wystąpienia zdarzenia.

Kondycja finansowa firmy nie ma wpływu na zmianę wysokości świadczeń ubezpieczeniowych.

Na stronie www.tueuropa.pl można sprawdzić wypłacalność oraz kondycję finansową TU Europa na Życie S.A.

Spokój Bliskich - ubezpieczenie na życie online
Dodatkowy zasiłek pogrzebowy

Kalkulator - oblicz składkę

Sprawdź jak łatwo możesz kupić polisę! Skorzystaj z naszego kalkulatora, a następnie kup ubezpieczenie online!

ŻycieDirect.pl to przejrzysta oferta i jasne zasady. Teraz mogę zajmować się wnukami zamiast lekturą regulaminów i pilnowaniem terminów wpłat!
Cezary z Warszawy

Zamów rozmowę z doradcą

Otrzymasz bezpłatne informacje

Masz pytania? Skontaktuj się z Doradcą - zadzwoń:
22 270 00 48 lub napisz: obsluga@zyciedirect.pl.